Serra Durugönül

Serra Durugönül

  • 25 Temmuz 2016

İçel Soroptimist Kulübü’nün, başta kadınlar olmak üzere herkesin, dünyanın her yerinden internet ortamında (www.mersinkadinmuzesi.com) erişerek faydalanabilecekleri “Mersin Sanal Kadın Müzesi” platformunu yaratmış olması, sadece Mersin için değil, Türkiye için çok önemli bir oluşumdur.


Mersin Sanal Kadın Müzesi’nin amaçlarını ve önemini vurgulamadan önce, İçel Soroptimist Kulübü’nün Mersin kentine olan sayısız katkısının olduğunun altı çizilmelidir. 1970 yılında kurulan ve kırkbeş yıldan bu yana Mersin’de Soroptimist ilkeleri doğrultusunda hizmet veren kulüp, bölgedeki kadın ve genç kızların toplumda daha iyi bir yere gelebilmeleri için eğitim ve sağlık alanlarında sayısız çalışma yapmıştır. Mersin Sanal Kadın Müzesi ile, bu faaliyetlerini daha da geniş kitlelere duyurabileceklerine hiç şüphe yoktur.

Mersin Sanal Kadın Müzesi, geçmişi ve bugünü sentezleyerek çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunu da kültür ve sanat etkinliklerini duyurarak, makaleler yayınlayarak, söyleşiler düzenleyerek ve sanal ortamda sergiler hazırlayarak sunmayı planlamaktadır. Kadın emeğine dayalı ürünlerin, müze sitesindeki sanal satış ortamında satışa sunulması da kadınların ekonomik döngü içerisinde yer alarak desteklenmesi konusunda, başarılı örneklerden birisi olacaktır.


2008 yılında kadın müzeleri ilk defa dünya çapında bir ağ olarak organize olmaya başlamışlardır. Böylelikle farklı ülkelerdeki kadın müzeleri fikir alışverişinde bulunmaya, ortak projeler yürütmeye, birbirlerini desteklemeye ve yeni kadın müzelerinin kurulması için bilgilendirme çalışmaları yapmaya imkan bulmuşlardır. 2012 yılında da Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği (IAWM) oluşturularak; kadın tarihi, kültürü, kadın sorunları bilinci ve cinsiyet hakları bilincine sahip toplumlar yaratma amaçlarını gerçekleştirme yönünde projeler geliştirilmiştir. Mersin’de de böyle bir müzenin kurulmuş olması, Mersin ve kadınlarının dışa açılan bir penceresi olacaktır. Böylelikle Mersin ve Türkiye’deki kadınların sesini duyurmak, uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunmak ve bazı konularda öncülük etmek için çok önemli bir imkan sağlanmış bulunmaktadır.

Uluslararası ölçekte baktığımızda, kadın müzelerinin ortak amacı; kadın haklarının tanınması ve cinsiyet gözetmeksizin oluturulacak demokratik toplumlar için çalışmaktır. Bu anlamda toplumda öncülük etmiş olan, politikada yer alan, bilim ve sanatta önderlik etmiş olan kadınlar en iyi örnekleri oluşturmaktadırlar. Diğer yandan da Türkiye gibi eğitim alanında henüz çok eksikleri olan toplumların kadınlarının da varlığının hatırlanması ve onlara imkanlar sunulması için bu gibi platformlar çok önemlidir. Ayrıca eğitim alma imkanından yoksun kalmış kadınlar ile eğitimli kadınların biraraya gelmesinin önemli olması kadar; kadınların erkekler ile eşit olduğuna inanmış ve birlikte üretmenin toplum için en büyük gelişme imkanını sağladığını bilen erkeklerden de bu platform için destek almak ve birlikte projeler üretmek, Mersin Sanal Kadın Müzesi’nin yaratacağı önemli bir farklılık olacaktır.

Herşeyden önce, bir yandan geçmişten bu yana ticarette önde gelen ve ayrıca çok kültürlü bir kent olduğu kadar bir yandan da aldığı göçler ile sosyolojik çözümlere ihtiyaç duyan Mersin’de, kadınların bu yapı içerisindeki konumlarının irdeleneceği bir ortamın yaratılmış olması, Mersin için son derece değerli bir girişimdir. İçel Soroptimist Kulübü’nün bu projesinin değeri bilinmelidir. Öncelikle Mersin’i tanıyan, onu yaşayan Mersin’li veya Mersin’e gönül vermiş herkesin bu yeni oluşumu destekleyeceğine inanıyor ve İçel Soroptimist Kulübü başkanını ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.

Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
(Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi)