Aphrodite

Aphrodite

Silifke’ye 48 kilometre mesafede olan Kilikya Aphrodisias’ı, yöre halkı arasında Köserelik / Gökada / Ada adı ile bilinmektedir. Aphrodisias antik şehri, kuzeyindeki büyük alanla birlikte 1976 yılında Ankara sanayicileri ve iş adamlarının kurduğu yazlık konut kooperatifine satılmış ve 1984 yılında başlayan yazlık konut inşaatından beri de “Tisan Tatil Köyü” olarak tanınmaktadır. Doğusunda Akliman, kuzeybatısında Ovacık limanı bulunur. Antik kent denize nazır geniş bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, iki nefis koya sahiptir. Koyların birbirine mesafesi 400 metre civarındadır. Çift limana sahip olan yarımadanın batı koyuna, halk tarafından Korsan Koyu da denir. Rudolf Heberdey tarafından 1891 yılında bilim dünyasına tanıtılan antik şehirde, 1967-70 yıllarında Alman bilgin Ludwig Budde araştırma yapmış ve 1987 yılında “St. Pantaleon von Aphrodisias in Kılikien” isimli kitabını yayınlamıştır. MS 101-102 yıllarında yazılan Ps. Skylax adlı antik gemicilik kaynağında Cap Aphrodisias olarak adı geçen şehir, Orta Çağ’da da yerleşim yeri olarak Kullanılmış ve Porto Cavaliere adı ile anılmıştır. Doğu ve Batı koylarının güneyinde yer alan 3 kilometrelik yarımada, Aphrodisias halkının yaşadığı şehir surları, platonun kuzey ve güneyinde, yüksek bir çanak platoyu sarmalar. Sur çevresinde bugün motorlu arazi araçlarının gidebileceği patika yol vardır. Aphrodisias Doğu Koyu’nun güneydoğusunda, denizden 7–8 metre yükseklikte, kıyıya 3-4 metre mesafede, MÖ VI. asırda yapılıp, MS IV. yüzyılda kiliseye çevrilen mabet bulunmaktadır

Ben aşk ve güzellik tanrıçasıyım – Anadolu’da ve Kıbrıs’ta adıma kentler kurulmuştur.
Bunlardan birisi de Mersin Silifke yakınında, sizlerin Tisan dediği güzel koydaki Kilikya Afrodisyası’dır.


The Cilicia Aphrodisias which is 48 km distant to Silifke is known as Koreselik/ Gokada/ Ada among the local people. The Aphrodisias ancient city was sold to the summer house Cooperative founded by Ankara industrialists and the businessmen in 1976, together with the great region in the north and it has been known as “Tisan Summer Village” since the summer building construction which started in 1984. To the east of it is Akliman and to the northwest of it is Ovacik port. The ancient city was established on a wide peninsula overlooking the sea, and it has two brillant bays. The distance of the bays to one another is around 400 metre. The west bay of the peninsula which has two ports is also called as “Pirate Bay” by the local people. In the ancient city introduced to the science world in 1981 by Rudolf Heberdey; the German scholar Ludwig Budde made researches between 1967-70 and in 1987, he published his book named “St. Pantaleon von Aphrodisias in Kilikien.” The city, the name of which is recorded in the ancient shipping document titled Ps. Skylax written AD 101-102 – was used as a dwelling place in the Middle Ages and was called as Porto Cavaliere. The three kilometer peninsula located in south of the East and West bays – encircles city walls where people lived and a high plateau in the shape of a bowl, in the north and south of the plateau. Today, there is a path way, from which motorized off-road vehicles can travel around the walls. There is a temple which was built in BC VI century and which was turned into a church AD IV century; in the southeast of Aphrodisias in its  East Bay, which has around 7-8 metres of height and which is approximately 3-4 metres distant to the shore.

I am the goddess of love and beauty – cities were established in my name in Anatolia and Cyprus.
One of them is near Silifke, Mersin; it is the Cilicia Afrodisyas in the pretty bay that you call “Tisan.”