Azize Aya Tekla

Azize Aya Tekla

Silifke’deki, Hıristiyan azizesi - Helenistik ya da Erken Roma çağlarında Kokysionoros olarak bilinen yerleşimin ortasında Tanrıça Athena adına yapılmış bir tapınak vardı. Hıristiyanlığın kabulünden sonra da Athena Kannetis ile Aya Tekla özdeşleştirilmiş olmalı. 24 Eylül, Doğu Kilisesi’nce Silifke yakınlarında yaşadığı varsayılan Azize Thekla’nın kutsal günüdür. Daha önceleri Silifke’de tapımı yaygın olan Athena Kannetis’le bir tutulmuş, hatta azizenin –Athena’nın- kutsal alanı Nazianus gibilerince “parthenon” olarak adlandırılmıştır. (“Parthenon”, bakireler evi anlamına gelir ve Athena rahibelerini tanımlamak için kullanılır. “Bakirelik” burada kendi kendisinin sahibi olan kadın demektir.) Silifke civarındaki bu tarz çoğu kilisenin eski Zeus ve Athena tapınakları üzerine veya yanına inşa edildikleri de unutulmamalıdır. Aya Thekla tapımı İstanbul’da 24 Eylül günü Büyükada’daki Aya Yorgi kilisesinde gerçekleştirilir ki bu durum da sonbahar ekinoksu olan 21 Eylül -öncesi ve sonrasında- yapılan pagan şenliklerde göze çarpan tanrıça ve tanrının onuruna yapılan uygulamaları çağrıştırır. Makamım Silifke’de, halk bana Meryemlik der. Binlerce yıldan beri kutsanırım. Önce Athena idi adım, Hıristiyan dininin ilk azizesi oldum. Ünlüyüm dünyanın çok yerinde, şifa dağıttım ellerimle…


There was a temple in Silifke named after goddess Athena in the dwelling place known as Kokysionoros in the Helenistic or Early Roman era for the Christian Ave. Athena Kannetis and Aya Tekla must have been identified, after the adoption of the Christianity. 24 September is the Holy Day of Ave Thekla who is supposed to have lived around Silifke, according to East Church. She was considered as the equal of Athena Kannetis, which was widespreadly worshipped in Silifke in the previous eras; and even according to the holy area of Athena – those of the Nazianus; the Ave was named “parthenon”. (“Parthenon” means the house of the virgins and it is used to identify the nuns of Athena. “Virginity” here means the woman who owns herself.) It should not be forgot that many churches of this type around Silifke were built on or next to the ancient Zeus and Athena Temples. Worshipping Ave Thekla is done on 24 September in Istanbul at Aya Yorgi church in Buyukada; that situation associates the applications done in the honour of goddess and god in the pagan festivities, on 21 September – prior and after it, which is the autumnal equinox. 

My place is in Silifke, people call me like the Virgin Mary. I have been blessed since thousands of years. Previously, my name was Athena. I became the first Ave of the Christian religion. I am famous in many parts of the world, where I deliver healings with my hands…