Gülnar Hatun

Gülnar Hatun

Gülnar, Farsça narçiçeği dalı, narçiçeği anlamındadır. Sözcük anlamı böyleyse de, Gülnar’la ilgili anlatılanlar başkadır. Gülnar, ayrı zamanlarda, ayrı efsanelere kaynak olmuştur. Yörükler, yaz aylarında belirli günlerde Anay Pazarı’nda toplanır, alışveriş eder, eğlentiler düzenlerler. Yörük beylerinden birinin Gül adlı çok güzel bir kızı, birinin Nar adlı yakışıklı bir oğlu varmış. Başka birinin de Aydın adında bir oğlu varmış. İki delikanlı da Gül’ü görür görmez sevdalanır. Ertesi yıl ikisi birden kızı babasından istetir. Gülün babası ikisinin arasında bir seçim yapamaz. Ve “sen Nar bey, Hacı Bahattin Köyü’nden Gilindire’ye su getireceksin. Sen Aydın Bey Gilindire’ye “Dört Ayak” üstüne eşsiz bir yapı kuracaksın. Kim işini önce bitirirse kız onun olacak; ama yalnız çalışacaksınız, der. Gençler hemen işe koyulurlar. Nar taşları oyar, künk yapar, dağları deler suya yol yapar. Aydın da kesme taşlardan eşi benzeri bulunmayan bir dört ayak üzerine yapıtını kurmaya hazırlanmaktadır ki, Nar’ın işi bitirdiğini öğrenir. her şeyi yüzüstü bırakır, yaptığının ne olacağını da kimseye söyleyemez ve ortadan kaybolur. Gül Nar ile görkemli bir düğünle evlenir. Bu nedenle Anaypazarı Gülnar adını alırken, Gilindire’ye de Aydıncık (zavallı Aydın) denmeye başlanır.

Ben Gülnar Hatun, büyük ece… Horasan'da doğdum.
Babam Yahşi Bey ölünce, oymağın başına geçip, Anadolu’ya yürüdük göçtük, Yörük olduk.
Şimdi adımız Gülnar…Gulnar means the branch of pomogranate or the garnet in Persian. Although that is the dictionary definition of it, what is told about Gulnar is different. Gulnar  was a source of inspiration for different legends, at different times. The Yoruks gather, make shopping and organize entertainments for themselves at Anay Pazari, in summer months, on some days. One of the Yoruk Lords had a very beautiful daughter and one of the Yoruk Lords had a handsome son. And another person had a son named Aydin. Both of the young men fell in love with Gul, as soon as they see her. The next year, they both sent their fathers to ask the girl as a bride for their sons. The father of Gul could not make a preferrence among them.  And he said: “You Sir Nar, you will bring water from Haci Bahattin Village to Gilindere. And you Sir Aydin, you will construct a building in Gilindere, which stands on all four sides. Whoever finishes his duty earlier, will get my daughter; but you will work alone. The young men start their duty, all at once. Nar carves the stones to make pipes and pierces the mountains to make water ways. Just as Aydin is getting ready for finishing its unique structure on four sides, he learns that Nar has finished his duty. He deserts everything and leaves there, without saying anything. He gets lost. Gul marries with Nar in a gorgeous wedding. Due to this Anaypazari was named after Gulnar; whereas Gilindere was started to be called as Aydincik (poor Aydin).”

I am the Lady Gulnar… The Great Ece… I was born in Horasan.
When my father Yahsi died, I led my tribe. We walked and moved to Anatolia to become Yoruk.
Now our name is Gulnar…