Kraliçe Aba

Kraliçe Aba

Kraliçe Aba’nın babası Olba Rahip Krallığı'nın güçlü kişilerinden biri olan Ksenophanes'tir. Olba krallığını birçok kişiyle muhafız kılığında ele geçirir. Bölgenin ve rahip krallığın hâkimi olur. Romalılar’ın korsan olarak adlandırdıkları yöre halkının isyan edenlerini yok etmesinden sonra Olba'da (Uzuncaburç) Teukrit soyuna ait rahip krallar oldukça büyük bir bölgeye hâkimdiler.  Aba ve Olba hakkında bilgi kaynağı Amasyalı Strabon'dur: Kyinda ve Soli'nin yukarısında dağlık ülkede, içinde Teukros oğlu Aias (Ayas)'ın kurduğu Zeus Tapınağı bulunan Olba kenti vardı. Bu Tapınağın başrahibi Dağlık Kilikya'nın kralı oldu. Sonra ülke sayısız tiranlar tarafından ele geçirildi  ve korsanlar örgütlendirildi. Bunların yok edilmesinden sonra bu ülkeye “Teukros'un Ülkesi” ve rahiplerin çoğuna da “Teukros” veya “Aias” adı verildi. Fakat tiranlardan biri olan Ksenophanes'in kızı Aba evlilik yoluyla aileye girdi. Roma Konsülü Antonius, Kilikya'daki korsanlık sorununu çözmek için gelen Pompeius'tan sonra bölgede görev alan bir Roma generali; Sezar'ın egemenliğinden sonra, Sezar'ın da gözdesi olan Mısır Kraliçesi Kleopatra ile bölgedeki zenginliği paylaşmak amacındadır. Başta Tarsus olmak üzere, Dağlık Kilikya'nın zengin ürünlerini Roma donanmasına aktarabilme düşüncesindedir. “Kilikya” konsülü ve Romalı ünlü komutan Markus Antonius ve Mısır Kraliçesi Kleopatra, nazik davranışlarından ve saygılı olmalarından dolayı bir lütuf olarak buraları Kraliçe Aba’ya bağışlarlar. Roma himayesinde otonom bir yönetim oluşturulur. Olba Kraliçesi Aba, dönemin bir başka güçlü kadını, Mısır Kraliçesi Kleopatra ile kendi ülkesi için bir anlaşma yapar. Böylece Roma kontrolündeki iki ülkenin iki kadını Roma için anlaşırlar.

Bir zamanlar Toroslar’ın en güçlü kadınıydım.
Kleopatra ve Antonyus bile geldi yanıma ve onurlandırdılar beni.
Tarihçiler yazdı matemimi.
2100 yıldan beri seyrederim sizi.
Kibeleyim, kraliçeyim, ama önce acılı bir anneyim.The father of Queen Aba is Ksenophanes who was one of the most strong persons of Olba Priest Kingdom. He conqueers the Olba Kingdom with many people in disguise of guards. He becomes the ruler of the region and the priest kingdom. After the Romans’ annihilation of the rioting local people, whom they named pirates; in Olba (Uzuncaburc), the priests from the clan of Teukrit were very dominant in a large region. The knowledge source regarding Aba and Olba is the Strabon of Amasya: In the mountainous country upwards Kyinda and Soli; there was Olba city, in which the Zeus Temple was founded by the Aias, the son of  Teukros. The pontiff of this Temple became the king of Mountainous Cilicia. Later on, the country was captured by numerous tyrants and the pirates were made organised. After innahilation of these, this country was named “Teukros Country” and the many of the priests were called  “Teukros”  or “Aias”. But  Ksenophanes who was one of the tyrants came to the family, with his daughter Aba’s marriage. After the reign of Ceasar; a Roman general who was commissioned after Pompeius who was commissioned to solve the problem of the pirates in the Cilicia; the                                        Roman Consul Antonius was aiming at sharing the wealth of the region with Ceasar’s favourite the Egyptian Queen Cleopatra. He was of the idea that he could transfer the wealth of primarily Tarsus, then the products of Mountainous Cilicia – to the Roman navy. “The Cilicia” consul and the famous Roman commander Markus Antonius and The Egyptian Queen Cleopatra donated these places to Queen Aba, ex gratia – due to their kind behaviours and being respectful. They formed an autonomous administration under the auspices of the Rome. Olba Queen Aba, made an agreement for her country, with Egyptian Queen Cleopatra who  was another important woman of the era. Thus, the two women under the rule of Rome reached an agreement for Rome.

Once, I was the most important woman of the Toros mountains.
Even Cleopatra and Antonyus visited to honour me.
The historians wrote my mourning.
Since 2100 years, I have been watching you.
I am Kibele, the Queen but primarily a mother with pains.