Kraliçe Kleopatra

Kraliçe Kleopatra

18 yaşında kraliçe oldu. Birçok yabancı dilden felsefeye, retorikten gök bilimine pek çok dalda eğitim aldı; Roma'nın en ünlü önderlerine, Doğulu kadının gücünü gösterdi. Sevdiğinde ise tüm varlığını verdi. 
Romalılar Kleopatra'yı hiç sevmediler. Onu J. Caesar, Marcus Antonius, Octavianus gibi önderlerini baştan çıkartan, kötülüklerin anası, Mısırlılaşmış Yunanlı kadın olarak suçladılar. Kleopatra çağında Batı, buyurgan Romalı erkeklerin tefecilik ve siyaset arenası; Doğu ise, üretken ana tanrıçaların ve kraliçelerin egemen olduğu zengin bir dünyaydı. Yarı çıplak zarif bedenleriyle, ağır zırhlar içinde korunan Batılı savaşçıların üzerilerine yalın kılıçla dalan kadın savaşçı Amazonlar, Doğu’nun simgesi değil miydi? Kilikya'da Olba Kraliçesi Aba, Halikarnas'ta Mausolos'un dul eşi Kraliçe Artemisis, Karya'da granitten Alinda kentini kuran Kraliçe Ada, Suriye'de Palmira Kraliçesi Zenobia ve Mısır Kraliçesi Kleopatra, Doğu monarşilerinin birer yıldızı değiller miydi? Kleopatra ile Marcus Antonius birlikteliğinde önemli nokta; Antonius’un en zayıf yönü, çevresindekilere fazla güvenip, yanıldığını anladığında çok büyük pişmanlık duymasıydı. Övgüler onu çabuk etkilerdi. Haksızlık ettiği kişilerden özür diler, işlediği hataları onarmak için, vermede cömertti ve suçluları cezalandırmada sertti.
Üç dünyayı Mersin’de buluşturdum.
Bir çocuğum oldu Sezar'dan.
Antonius bana Mersin sahillerini hediye etti. Akkale’de oturduk bir süre…She became the Queen at the age of 18. She got educated on various subjects ranging from foreign language to philosophy; from rhetoric to astronomy. She showed the most famous Roman leaders, the power of Eastern woman. When she loved, she loved with all her entity. The Romans did not like Cleopatra much. They condemned her for enticing the leaders such as J. Caesar, Marcus Antonius, Octavianus and being the mother of the badnesses. West, in the era of Cleopatra was the usury and politics arena of the bossy Roman men; while the East was a world rich with productive main goddesses and the queens. Were not he Amazons the symbol of the East who run towards the Western warriors having heavy  armours, with simple swords in half naked body? Were - Olba Queen Aba in Cilicia; the Queen Artemisis who was the widow of Mausolos in Halikarnas; Queen Ada who established Alinda city from the granite in Karya; Palmira Queen Zenobia in Syria and the Queen of Egypt Cleopatra – not a star of the Eastern monarchies? An important point in the relationship of Cleopatra and Marcus Antonius was Antonius’s the most weak side and his trusting everyone around him exessively and his feeling a great remorsefulness when he realized his mistake. The eulogies used to affect him quickly. He used to apologize from those he committed injustices, he was generous to give to compansate his mistakes and he was harsh in punishing the guilty.

I made “three world” to meet in Mersin.
I had a child from Ceasar.
Antonius gave shores of Mersin to me as a gift. We sat at Akkale for a while…