Marpessa

Taşucu kasabasındaki yaygın inanışlara ve her yıl yapılmakta olan Balıkçılık Bayramı kutlamalarının sonunda yapılan Deniz Kızının çıkarılışına esas olan nokta, bugünkü modern Taşucu’nun evleri altında kalmış olan zırtlan (sırtlan) deliğidir. Bu delikten girildikten sonra geniş bir mağara ve bu mağaranın içerisinde bir göl olduğu anlatılır. İçerisi son yıllarda doldurularak kapatılmıştır. Buraya konu olan efsane MARPESSA’dır. Marpessa, Taşucu’nda bir balıkçıya âşık olur ve onunla kaçarak yaşamaya başlar. Ancak, mitolojide Marpessa, Apollo’nun aşklarıyla ilgili olarak öykülerde sözü edilen, İlyada’da adı geçen bir nehir tanrısı olan Evenos’un kızı, Meleagrosun karısı, Kleopatra’nın da annesidir. Marpessa güneş tanrısı Apollo’nun aşkına karşılık vermeyerek, dünyanın en güçlüsü (ölümlü) İdas’ı seçer. Apollo onları bulduğunda İdas tanrıya el kaldırır, bunun üzerine Zeus araya girerek, Marpessa’ya tercihini sorar o da (Apollon’un sevgisine güvenmediği için) İdas’ı tercih ederek tartışmaya son verir.
 Bu olayın bu gün hâlâ Taşucu kasabasında kutlanır olması, Etno-Arkeoloji ve Sosyolojik olarak değerlendirilmesi gerekir.

Apollo’nun aşkını reddeden ölümlü bir kızım.
Ben bir balıkçıya gönül verdim Taşucu’nda.The point of establishment for the widespread beliefs in Tasucu village and a mermaid’s being extracted from the sea at the end of the celebrations of the Firshery Festival which is done  every year – is the hyena hole which was left under today’s modern Tasucu houses. It is told that after entering from this hole, there is a wide cave and with the cave a lake. Inside of it was closed in the recent years. The subject matter of the lagend here was MARPESSA. Marpessa falls in love with a fisherman in Tasucu and starts to live with him by eloping with him. However, Marpessa is  the person mentioned in mythology with the stories related with her love with Apollo; she is the daughter of the goddess of the river named Evenos; the wife of Meleagros and the mother of Cleopatra – mentioned in the Illiad. Marpessa chooses the mortal Idas, by not giving response to the love of Apollo who is the god of sun. When Apollo finds them, Idas raises his arms upwards to plea the God. Upon this, Zeus comes and asks Marpessa her preference and she chooses Idas to end this conflict (because she does not trust the love of Apollo). It must be evaluated ethno-archaeologically and sociologically because this event is still celebrated  in Tasucu town.

I am a mortal girl who rejected the love of Apollo.
I fell in love with a fisherman in Tasucu.