Stratoni

Stratoni

Plutarkhos’un belirttiğine göre Stratonike kenti ismini, yaygın bir mitolojik öyküye göre genç ve güzel bir kadın ile onun coşkulu aşkından almıştır. Selefkos Nikator, Büyük İskender tarafından 325 yılında Buhara Hanedanı’nın kızı Apameia ile evlendirildi. Ancak Apameia ölünce Selefkos Nikator yeni bir eş arayışına girer. Kilikia eyaletinde Stratonike isimli, güzelliğiyle ün yapmış olan bir kız yaşamaktadır. Stratonike’yi gören Selefkos Nikator onunla evlenmek ister. Bu sırada kızın, oğlu Antiochos ile çılgın bir aşk yaşadığını bilmemektedir. Stratonike kralla evlenmek zorunda kalır. Düğünün hemen ardından Antiochos hastalanır, yataklara düşer. Hastalığına hiçbir hekim çare bulamaz. O sırada kente gelen ünlü bir Mısırlı hekim olan Herostratos saraya çağırılarak hastayı bir de onun görmesi istenir. Bir gün Stratonike hastanın odasına girer, o anda Antiochos’un yüzü kızarır, kalbi daha hızlı atmaya başlar. Bu durumu gören, iki sevgilinin bakışmasından bir şeyler sezinleyen hekim, Stratonike odadan çıkar çıkmaz Antiochos’u sıkıştırır ve gerçeği öğrenir. Hekim Herestratos bir gün Selefkos’un huzuruna çıkar. Kral ile hekim arasında şöyle bir konuşma geçtiği rivayet edilir: “Kral Hazretleri, oğlunuzun hastalığının ne olduğunu anladım. Oğlunuz benim karıma aşık olmuş ve o yüzden de yataklara düşmüştür.” “Benim sevgili oğlumdan karını esirgeyecek misin? Oğlumu kurtarmalısın.” “Kralım, siz kendinizi benim yerime koyun. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?” “Oğlum, benim karımı sevmiş olsaydı hiç düşünmez verirdim. Çünkü Antiokhos benim her şeyimdir.” Hekim de zaten böyle bir ânı kollamaktadır: Hemen yanıtını verir: “O halde size gerçeği söylemeliyim. Oğlunuz Kraliçe Stratonike’ye âşıktır. Siz onunla evlenmeden önce de birlikte büyük bir aşk yaşamışlar.” Kral son derece şaşkın bir halde; “Peki o halde evlensinler” der ve Stratonike’yi boşayarak oğluyla evlendirir. Kısa bir süre sonra tahtını da oğluna bırakır. Stratoni: Antakya ilk aşkım oldu. Ama babası Silifke ile evlenmek zorunda kaldım. Antakya, aşkımdan yataklara düştü.
Mısırlı bir doktorun reçetesiyle iyileşti. Onun ilacı ben oldum…
Bu iki aşkın adına, bir kent var Anadolu’da.
According to what Plutarkhos mentions the city of Stratonike got its name from a young and beautiful woman and her enthusiastic love; according to a mythologic story. Selefkos Nikator was made married with Apameia who was the daughter of the Buhara Dynasty, by Alexander the Great, in 325. However, when Apameia died, her husband Selefkos Nikator seeked another spouse. There lived a girl in Cilicia province who was famous for her beauty, named Stratonike. Selefkos Nikator who saw Stratonike wanted to get married to her. But he did not know, at that time that his daughter was in full love with Antiochos. Stratonike had to get married to the king. Just after the wedding, Antiochos got ill and rested in bed. No doctor could find a remedy for his sickness. The Egyptian doctor Herostratos who was a famous doctor passing by the city, at that time, was asked to the court to examine the patient. One day, when Stratonike entered the room of the patient; the face of the Antiochos got blushed and his heart started to beat faster. The doctor upon seeing this and anticipating something, learnt the truth by questioning Antiochos as soon as Stratonike left the room. The doctor Herestratos went the prescence of Selefkos one day. A dialogue between the king and the doctor was rumored: “My majesty, I understood your son’s illness. Your son fell in love with my wife. So he is in beds now.” “Would you refrain your wife from my beloved son? You should heal my son.”   “My King, You should consider yourself in my situation. What would you do, if you were me?” “If  my son had wanted my wife, I’d have given him her. Because Antiokhos is my everything.” And the doctor was trying to find such a moment. He gives him the response: “In that case, I must tell you the truth. Your son is in love with the Queen Stratonike. They had a great love together before you married her.” King said, in a very perplexed manner: “Then, let them get married.” and he divorced Stratonike and made his son and Stratonike married. Soon afterwards he left the throne to his son. 
Stratoni: Ankakya was my first love. But I had to marry his father Silifke. Antakya was so ill, due to my love that, he stayed in beds.

He was cured with the prescription of the Egyptian doctor. I was his medication…
There are two cities in Anatolia for the two loves of her.