Tanrıça Tyche

Tanrıça Tyche

Uzuncaburç’taki Tyche tapınağı I. yüzyıla tarihlenir. Şans ve kader tapınağında görülen kolonlar çevrede bulunmayan, bu nedenle dışarıdan getirtilmiş olduğu anlaşılan granit yapıdadır. Bu tapınakla ilgili olduğu ileri sürülen ve British Museum'da bulunan bir kitabede: "Obrimus ve Kyria'nın oğlu Oppius ve eşi, Leonides'in kızı Tyche tapınağını kente armağan etti" yazılıdır. Tike, Klasik Mitoloji’de bir kentin talihini ve genel olarak refahını ve kaderini belirleyen şans tanrıçasıdır. Çıkışı ile ilgili olarak Hermes ve Afrodit'in kızı olmasının yanı sıra başka kaynaklara göre Okeanos adlı Titan'ın kızı olarak da anılmaktadır.  Helenistik çağda yer alan kentlerin madeni paralarında görüntüsüne sıkça rastlanır.

Ben şans tanrıçasıyım.
Okyanus kızlarından  biriyim.
İnsanoğlunun yaşamındaki iyi ve kötü olayları simgelerim.
Uzuncaburç ta adıma yapılmış bir tapınak var.
Elimde bereket boynuzu, yahut bir gemi dümeniyle betimlenirim. Şansınız açık olsun…


The Tyche temple in Uzunburc is dated to I. century. The columns seen in the luck and destiny temple are granite structures which are not found around; so  it is understood that they are brought there from outside. In an inscription which is claimed to be related with this temple and found in British Museum: “It is written that Obrimus and Kyria’s son Oppius and his spouse – gave the city the Tyche Temple as gift. Tyche is the daughter of Leonides.” Tike is the goddess of luck in the Classical Mythology, which determines the luck and general welfare of a city. According to her coming into existence, while some sources  mention she is the daughter of Hermes and Aphrodite; some other sources mention her as the Titan daughter of Okeanos. It is frequently seen in the coins of the cities in Hellenistic era.

I am the luck goddess.
I am one of the ocean girls.
I symbolize the good and bad events in humans’ life.
There exist a temple built in my name, in Uzuncaburc.
I am depicted either with the “horn of plenty” or sheep wheel. May you have good luck…