Ful Uğurhan

Ful Uğurhan

1965 yılında altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Ankara’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin Türkiye’de birçok sağlık sorununu çözeceği inancıyla çalışma yaşamını pratisyen hekim olarak sürdürmeye karar verdi. İlk görev yeri Van’dı. Ardından bir süre Mersin’in köylerinde ve çevre mahallelerinde çeşitli sağlık ocaklarında çalıştı. Çalıştığı kurumların kısıtlı olanaklarına rağmen, koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesi yönünde çaba gösterdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Mersin’e zorunlu göçle gelen çocuklar ve onların aileleriyle ilişkisi de bu dönemde başladı. Sokaklarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu çocukların düzgün birer eğitim almalarına ve yaşamlarını aileleriyle birlikte insanca koşullarda sürdürmelerine katkıda bulunmayı başlıca amaç olarak benimsedi.

2004-2006 yılları arasında Mersin Valiliği Kadının Statüsü Birimi Başkanı olarak çeşitli kadın dernekleri ve kamu kurumlarının işbirliğiyle Mersin’de kadın hakları konusunda çeşitli etkinliklerin yürütülmesini sağladı.
Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak üzere çevre yıkımına karşı gerek bireysel gerekse örgütlü birçok eylemde yer aldı ve farkındalık yaratmaya çalıştı.

Ful Uğurhan 2014-2018 arasında Mersin Tabip Odası Başkanlığını yürüttü.