Gencay KASAPÇI

Gencay KASAPÇI

1933 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul son sınıfta resim öğretmeninin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Türkiye çapında açılan sergiye gönderdiği resmi ilk 20 öğrenci arasına seçildi. 1954 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü üstün başarıyla bitirdi. İlk sergisini 1957 yılında Ankara’da açtı. Bu dönemde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Ekrem Akurgal önderliğinde bir yıl klasik arkeoloji okudu. 1959 yılında İtalyan Hükümetinden kazandığı bursla Floransa’ya gitti. Burs süresinin bitiminde Roma’ya yerleşti ve kendi atölyesini kurdu. Birçok önemli sergi ve yarışmaya davet edildi ve ödüller aldı. 1966’da Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ziraat Bankası ve Şekerbank’ın Kızılay Şubelerine seramik ve mozaikten oluşan büyük duvar resimleri yaptı. Divan ve Etap Marmara Otelleri ve Ankara’da Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü için kendi yarattığı özgün teknikleri kullanarak nazar boncuklarıyla sanat eserleri üretti. Ne yazık ki bu eserlerden ODTÜ’deki dışında hiçbirinin şu anda nerede olduğu bilinmemekte. Gencay Kasapçı nazar boncuklarını eserlerinde ilk kullanan sanatçıdır. 1954’de tek model ve renkte üretilen boncukları yapan fırınları bularak daha fazla renk ve form kullanmaları için ikna etti ve üretimi daha sanatsal bir boyuta getirmelerine yardımcı oldu. 1958’de nazar boncuklarını kullanarak yaptığı ve Turizm Bakanlığı’nın satın aldığı masa Brüksel Fuarı Türkiye Pavyonunda sergilendi. 1976-1983 yılları arasında Ankara Vakko Sanat Galerisi sanat danışmanlığı ve yöneticiliğini yaptı ve pek çok genç sanatçının sanat ortamında tanınmasını sağladı. 1994-1995’de Mersin’e “Özgürlük” ve “Portakal Ağacı” Anıtlarını yaptı. Resimleri UNICEF, TEMA, TAP gibi kurumlar tarafından kart postal olarak basıldı. Birçok yarışmada dereceleri ve çok sayıda kurumdan ödülleri olan Gencay Kasapçı yaşamını ve çalışmalarını Mersin’de sürdürüyor.


She was born in Ankara, in 1933. The picture she drew while attending last class of secondary school; which was sent by her art teacher to an exhibition organized nationwide in Turkey; by Faculty of Languages, History and Geography - was shortlisted among the top 20 students. She graduated from Istanbul Fine Arts Academy, High Art Department, in 1954; with outstanding success. She opened her exhibition in 1957, in Ankara. During this time, she studied classical archaeology under the leadership of Ekrem Akurgal in the Faculty of Languages, History and Geography, for one year. In 1959, she went to Florence with the scholarship she gained from the government of Italy. At the end of the scholarship period, she settled in Rome and established her own studio. She was invited to many important exhibitions and competitions and she was given many rewards. In 1966, after her returning Turkey; she made great wall pictures comprised of ceramic and mosaic for ODTU Engineering Faculty, Kizilay Branch of Ziraat Bankasi and Seker Bank. She produced art works by using amulet beads with the techniques she formed; for Divan and Etap Marmara Hotels and General Directorate of Turkiye Is Bankasi in Ankara. Unfortunately, except for the work in ODTU, none of the rest is not known, where they are now.

 Gencay Kasapci is the first artist to use beads in her works. In 1954, by finding the furnaces which make beads only in one type and colour; she convinced them to use more colours and forms and they helped her to be more artistic with the new dimension of products. In 1958, the table she made from the beads which was bought by the Ministry of Tourism was exhibited in a Brussles Fair, Turkey Pavilion. Between 1976-1983, she executed the roles of the Management and Art Consultancy in Ankara Vakko Art Gallery and she enabled many young artists be known in the art circles. In 1994-1995, she erected the monuments of “Freedom” and “Orange Tree”. Her pictures were printed as postcards by institutions such as UNICEF, TEMA, TAP. Gencay Kasapci who has many rewards from various institutions and many high ranks in many competitions – continues her life and works in Mersin.