Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ

Kurtuluş Savaşı’nda göçmen olarak gittikleri Çorum’da başladığı ilköğrenimini savaştan sonra döndükleri Bursa’da özel okul olan “Bizim Mektep”de bitirdi ve 1926 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi’ne girdi. 1931 yılında ilkokul öğretmeni olarak Eskişehir’e atandı. 1936 yılı başında açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne, ilkokul öğretmenlerine bir kez tanınan haktan yararlanarak girdi. Hititoloji, Sümeroloji, Arkeoloji ve Almanca bölümlerinde eğitimini 1940 yılında tamamladı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi Yazılı Belgeler Bölümüne atandı.

Çocukluk arkadaşı ve aynı eğitimi alıp aynı yere atanan Hatice Kızılyay (ölümü 1984) ve 1949 yılında Müzeden ayrılan Dr.Kraus ile kazılardan çıkarıldığı gibi duran Sümer, Akat ve Hitit dillerinde yazılmış tabletlerin dönemlerine ve konularına göre tasniflerini yapıp, numaralanmış şekilde korumaya alarak, 74 bin belgeyi kapsayan bir arşiv oluşturdular.

Kendilerinden sonra aynı işleri yürütecek iki de eleman yetiştirdiler.

Sümer edebiyatı, hukuku ve ekonomisine ait 3000 tablet ve parçanın kopyalarını kapsayan çalışmalar, konuyu bilim insanlarına tanıtmak amacıyla 8 kitap ve çeşitli makaleler yayınladılar. Muazzez İlmiye Çığ; yakın zamana kadar yurt içinde ve dışında konularıyla ilgili kongrelere bildirileri ile katılmayı sürdürdü.

Emekli olduktan sonra da boş durmayan Muazzez İlmiye Çığ, bu kez bildiklerini Atatürk’ün istediği doğrultuda paylaşmak ve Sümerlileri, Hititleri tanıtmak amacı ile halka dönük 22 kitap yazmış, konuşmalar yapmış ve yapmaktadır. Bu konuda son kitabı belgelerle Türkler ve Sümerliler arasındaki bağı anlattığı “Sümerliler Türklerin Bir Koludur” adlı eseridir. Son olarak “Uyanın Artık” adlı kitabı yayınlanmıştır.