Prof. Dr. AYNUR ÖZGE

Prof. Dr. AYNUR ÖZGE

Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Aynur Özge, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 22 yaşında mezun olduğunda girdiği ilk Tıpta Uzmanlık Sınavında kazandığı Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamlayarak Nöroloji uzmanı olmuştur. Aksaray Devlet Hastanesi’nde yaptığı kısa uzmanlık çalışmasını takiben aynı yıl Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak atanan Dr Özge, 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanına hak kazanmıştır. 


2011 yılında Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olan Dr Özge bu süre içinde çok sayıda Lisans ve Lisans üstü dersi vermiş, meslektaşlarına yönelik ulusal ve uluslararası konuşmalar yapmış, yüzü aşkın bilimsel makalesine binlerce atıf yapılmış, yazdığı üç uluslalarası kitaptan biri olan “Headache in Children and Adolescents: A Case-Based Approach” kitabına (Springer yayınevi-ISBN 978-3-319-28628-0) British Medical Association tarafından “Highly Commended Neurology Book of 2017” ödülü verilmiştir ki Dr Özge üLkemizden bu ödülü alan ilk Nöroloji Uzmanı ve ikinci akademisyen olmuştur. 2018 sonu itibarıyla; 3 uluslararası kitap editörlüğü, bir uluslararası ve 12 ulusal kitap bölüm yazarlığı, 97 uluslararası makale, 29 ulusal makale; 75 uluslararası bildiri, 106 ulusal bildiri, 21 uluslararası kongre konuşması, 90 dan fazla ulusal kongre konuşması, yüzlerce halka açık sunum ve makalesi yayınlanmış olan Prof. Dr. Aynur Özge’nin akademsiyenliğin Uluslararası ölçütü olan H index skoru “26” ve I10 Index puanı “44” tür. 2006 yılında kurucu üyesi ve 2012 yılından beri başkanı olduğu Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi adına pek çok fark yaratan projeye imza atan Prof. Dr. Aynur Özge, çevresinde oluşan örnek gönüllü ekibiyle birlikte şehirde ve ülke genelinde Alzheimer hastalığına ait farkındalığı artırmak, hastalar kadar hasta yakınlarına destek olacak somut projeler üretmekle kalmamış, tamamı bağışlarla hayata geçirilen ülkemizin ilk “Demans İhtisas Merkezi” statüsündeki “Alzheimer & Demans Engelli Bakım Merkezi” ni kurmuş, uygulama modelini hayata geçirmiş, kalte belgesini almasını sağlamış ve bu başarılarıyla Ulusal Yaşlılık Şurası ve Yaşlılık Platformu aktif üyeliğine seçilmiştir. Ülkemizde ve dünyada ilk olma özelliğinde 3 farklı Aktif Yaş Alma Evi’ni, mimarisinden uygulama modeline dek her aşamasıyla ilgilenerek hayata geçirmiş ve bu merkezlerin yaygınlaşması için bakanlık nezdinde somut adımlar atılmasına da vesile olmuştur.  Çocuk Ergen Başağrısı alanında Uluslararası bir kongreye başkanlık eden, Dünya Başağrısı Cemiyeti Çocuk-Ergen Başağrısı Alt Komitesi Yönetim ekibinde olan Dr. Aynur Özge, bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak için “Ulusal Çocuk Başağrısı Resim Yarışması” ve “Anne Yapamam Başım Çok Ağrıyor” kitabı (Boyut Yayın evi, ISBN: 9789752310896) ile bu alanda çalışan genç akademisyenlere kaynak ta oluşturmuştur. Migren konusundaki farkındalığı artırmak için yazdığı “Genetik havuzdan çeyiz sandığına MIGREN” (A7 Kitap, ISBN: 9786052191507) kitabının tüm gelirini TAD Mersin Şubesi’ne bağışlayan Özge iki farklı alanda sorun yaşayan hastalarına da somut bir yardım eli uzatmıştır.

Akademisyen kimliği ve hekim kimliğini nitelikli sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeyi ilke edinen Dr. Aynur Özge’nin halen devam eden onlarca projesi ve ulusal çapta ses getiren atılımları mevcuttur. Dr. Aynur Özge, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve şimdiki başkanı Prof. Dr. Cengiz Özge ile evlidir ve iki oğlu vardır.AKADEMİK KARİYER

-    2018 sonu itibarıyla: 3 uluslararası kitap editörlüğü, bir uluslararası ve 12 ulusal kitap bölüm yazarlığı, 97 uluslararası makale, 29 ulusal makale; 75 uluslararası bildiri, 106 ulusal bildiri, 21 uluslararası kongre konuşması, 90 dan fazla ulusal kongre konuşması, yüzlerce halka açık sunum, makale.

-    H index skoru: 26

-    I10 Index: 44

-    (2019), Eş Başkan, 1.Türk Çocuk-Ergen Başağrısı Kış Okulu, 1-3 Mart, Mersin, Türkiye

-    (2019), Coeditors - “Peripheral Interventional Management in Headache Book” published by Springer under the auspice of European Headache Federation Book Series (ISBN: ISBN 978-3-030-10853-3).

-    (2018) Yazar, “Genetik Havuzdan Çeyiz Sandığına Migren” Kitabı, A7 Kitap, ISBN: 9786052191507 * Bu kitabın satış geliri Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesine adanmıştır.

-    (2017), Coeditors - “Headache and Comorbidities in Childhood and Adolescence Book” published by Springer under the auspice of European Headache Federation Book Series (ISBN 978-3-319-54726-8).

-    (2016) Coeditors - “Headache in Children and Adolescents:A Case-Based Approach” published by Springer (ISBN 978-3-319-28628-0) * Bu kitap  British Medical Association tarafından “Highly Commended Neurology Book of 2017” ödülünü almıştır.

-    (2014) Yazar, “Anne yapamam başım çok ağrıyor” kitabı, Boyut Yayın evi, ISBN: 9789752310896 * Bu kitap 2014 Avrupa Beyin Yılı Tanıtım etkinliği içine seçilmiştir ve tüm geliri Çocuk-Ergen Başağrısı Araştırma Fonuna aktarılmaktadır.

-    (2012-…) Türk Nöroloji Derneği Algoloji Çalışma Grubu aktif üyesi

-    (2012-…) Türk Nöroloji Derneği Çocuk Nörolojisi Çalışma Grubu aktif üyesi

-    (2011-…) Algoloji Yan Dal Uzmanı

-    (2011-…) Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı

-    (2011-…) Dünya Başağrısı Cemiyeti “Başağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması Komitesi-3.versiyon çalışma grubu üyesi” *Bu grupta ülkemizi temsilen bugüne dek yalnızca iki Türk bilim insanı görev yapmıştır.  

-    (2010-2012) Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu “Yaşlı Bakım Hizmetleri” program sorumlusu

-    (2010-…) YÖK Profesör Atama Kurul Üyesi

-    (2009-…) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Profesörlük ataması

-    (2009-2010) Avrupa Başağrısı Cemiyeti “Başağrısı Tanı ve Tedavi Rehberi Hazırlama Komisyonu” üyesi

-    (2009-…) YÖK Doçentlik atama kurulu üyesi

-    (2008) Kongre Başkanı, 8. Uluslararası Çocuk-Ergen Başağrısı Kongresi, 17-20 Mayıs,Hilton Convention Center, İstanbul

-    (2009-…) Türk Nöroloji Derneği Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu aktif üyesi

-    (2006-2008) Fakülte Kurulu Üyesi 

-    (2005-…) Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu aktif üyesi

-     (2004-..) Dünya Başağrısı Cemiyeti Çocuk-Ergen Başağrısı Özel Çalışma Grubu üyesi

-    (2003) Doçentlik ataması

-    (2003-…) Türk Nöroloji Derneği Ulusal Nöroloji Kongresi Bilimsel Kurul Üyesi

-    (2001-…) Uzmanlık tezi yöneticisi

-    (2000-…) Tıp Öğrencisi ders hocası

-    (1999-…) Nöroloji ve ALgoloji uzmanlık öğrencileri için ders hocası

-    (1998-2006, 2009-2011) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

-    (1999-2004) Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi     

-    (1998) Nöroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik ataması

-    Esas ilgi alanları ağrı tedavisi ve demanstır. 

-    Makalelerine 2800’den fazla atıf yapılmıştır. 

 

DERGİ HAKEMLİĞİ

-    (2006-…) Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası derginin hakem kurulundadır: Cephalalgia, Pediatrics, Headache, Headache Research and Treatment, Pain Practice, Pain Management, Pediatrics, European Neurology, Gerontology, Neurological Sciences, Neurological Sciences and Neurophysiology, Frontiers in Neurology, Neuropsychiatry Archive, Turkish Neurology Journal, etc..

 

TRÜKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ VE DEMANS İHTİSAS MERKEZİ ADINA YAPTIĞI AKTİVİTELER

- (2019) Ulusal Yaşlılık Forumu Üyesi

- (2018-…) “Demans-Alzheimer Özel Engelli Yaşlı Bakım Merkezi” kurucu üyesi ve başkanı

- (2017-..) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Danışma Kurulu üyesi

- (2017-2018) “Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Yaşlı Bakım Merkezi” kurucu üyesi ve başkanı

- (2018) İkinci Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştayı Başkanı

- (2017) Birinci Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştayı Başkanı  

- (2017) Mezitli Belediyesi ve Özmen Holding işbirliği ile “Mezitli Gülbahar Özmen Yaş Alma Evi” kurucu üyesi ve sorumlusu

- (2016-…) “Özel Demans & Alzheimer Engelli Bakım Merkezi İktisadi İşletmesi” kurucusu ve başkanı    

- (2015)  Tarsus Belediyesi İşbirliği ile “Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi” kurucu üyesi ve sorumlusu

- (2015-…) Şehirdeki Üç merkezde hayata geçen “Aktif Yaş Alma Programları” fikir lideri ve uygulama sorumlusu

- (2012-2016) Tamamı bağışlarla finance edilen “TAD Mersin Şubesi Yaşlı Yaşam Merkezi” yaptırma komisyonu başkanı ve yürütücüsü

- (2006-..)  TAD Mersin Şubesi yönetim kurulu üyesi, 2012 yılı itibarıyla başkanı, dernek eğitim ve proje grubu sorumlusu.

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

-    (2018) Yazar, “Genetik Havuzdan Çeyiz Sandığına Migren” Kitabı, A7 Kİtap, ISBN: 9786052191507 * Bu kitabın satış geliri Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesine adanmıştır.

-     (2018) Alzheimer hastalarını evden gündüz bakım merkezine taşımak için Engelli Aracı almak üzere hayata geçirilen “40.Vodafon Avrasya Maratonu Koşu Projesi” sorumlusu

-    (2018-…) Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu üyesi

-    (2018) 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Aktivitesi, Palm City Mersin AVM de gerçekleşen “biz aslında iki kişiyiz ve seninle daha güçlüyüz” projesi sorumlusu

-    (2018) “İmece Mutfak Atölyesi” Fikir lideri ve uygulama ekibi sorumlusu

-    (2018) Hamburg’ta yaşayan Türklere yönelik “Alzheimer hastalığı frkındalık eğitim programı” ve Türk sanat müziği korosu konseri etkinlik sorumlusu

-    (2011-2018) Ulusal ve yerel TV kanallarında alanında farkındalık odaklı programlar

-    (2017)  21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Aktivitesi, Forum Mersin AVM de gerçekleşen “Ritmi Yakala, Unutma” projesi sorumlusu

-    (2017-…) Mersin Üniversitesi arkeoloji Bölümü ile birlikte yürütülen “Şehrin Belleği” projesi sorumlusu ve yürütme ekibi lideri

-    (2017) TAD Mersin Şubesi, Mersin Rotary Kulübü ve Mustafa Çil ailesi tarafından hayata geçirilen “Mehmet Nuri Çil Yaşam Müzesi” projesi fikir lideri ve uygulama ekibi yöneticisi    

-    (2017-2018) Uluslararası “Demans Dostları” projesinin Türkiye ayağı olan Mavi Dalga Projesi Mersin grubu sorumlusu

-    (2017) Afrika ve ortadoğudaki hekimlere yönelik başağrısı eğitimlerini amaçlayan MENA-Headache grup üyesi, Marakeş, Fas.

-    (2016) TAD Mersin Şubesi Yaşlı Yaşam Merkezi içerisinde “Behiye Aksoy Müzesi”nin açılışı

-    2016, TAD Mersin Şubesi Yaşlı Yaşam Merkezi’nin açılışı

-    (2015) Mersin lions Kulüpleri işbirliği ile yürütülen “Aktif Bir yaşam için Yaşlı Yaşam Merkezinde Son Adım” LCIF projesi sorumlusu. Bu projenin geliri ile Yaşlı Yaşam Merkezine Mutfak ve Çamaşırhane birimleri kazandırılmıştır.      

-    (2015)  Afrika ve ortadoğudaki hekimlere yönelik başağrısı eğitimlerini amaçlayan MENA-Headache grup üyesi, İstanbul, Türkiye.

-    (2014) Yazar, “Anne yapamam başım çok ağrıyor” kitabı, Boyut Yayın evi, ISBN: 9789752310896 * Bu kitap 2014 Avrupa Beyin Yılı Tanıtım etkinliği içine seçilmiştir ve tüm geliri Çocuk-Ergen Başağrısı Araştırma Fonuna aktarılmaktadır.

-     2013-2018) “Alzheimer Hasta Yakını Başucu kitabı” fikir lideri, yardımcı editörü.

-    (2012) Mersin lions Kulüpleri işbirliği ile yürütülen “Bir maniniz yoka gezmeye gidiyoruz” ve “ Bir maniniz yoksa size geliyoruz” projeleri sorumlusu    

-    (2011) Alzheimer hastasına bakım verenlere yönelik üç aşamalı “Artık Hazırım” video çalışması fikir lideri ve yürütücüsü.

-    (2010) Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO işbirliği ile yürütülen bir ilaç firmasının sponsor olduğu “40 Işık 40 Hayat Projesi” fikir lideri, uygulayıcısı, aynı isimli belgesel ve “Damdan Düşenler” kitabı yardımcı yazarı.

-    (2008-…) Her yıl düzenli olarak yürütülen, kar amacı gütmeyen, hastalar, hasta yakınları, gönüllüler, hekimler ve öğrencilerin katıldığı “Alzheimer Eğitim Kampı” projesinin fikir lideri ve uygulama ekibi yürütücüsü

-    (2006-…) TAD Mersin Şubesi tarafından her yaın ilk Perşembe günleri yapılan eğitim programlarının sorumlusu  

-    (2006-…) Topluma yönelik Alzheimer eğitim etkinliklerinin ve farkındalık aktivitelerinin sorumlusu

-     (2007-…) Alzheimer hastalığı için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan “Alzheimer Bülteni” projesinin sorumlusu

-    (2006-…)Alzheimer Derneği tanıtım broşürleri ve aktivitelerinin sorumlusu

 

FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

-    2018, Ülkedeki ilk “Demans ihtisas Merkezi” sorumlusu

-    2018, İçel Soroptomist Kulübü tarafından verilen “Yılın Başarılı Kadını” ödülü

-    2018, Mersin Büyükşehir Belediyesi “Yılın Fark Yaratan 8 Kadını” etkinliği

-    2017, Mersin Büyükşehir Belediyesi “Yılın Fark Yaratan 8 Kadını” etkinliği

-    2016, MESIAD “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü

-    2015, ODTÜ Vakfı Mersin İÖO “Fark Yaratan Kadın” ödülü

-    2014, Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu “Melvin Jones Hizmet Ödülü”  

-    2014, Mersin Tanıtım Platformu “Fark Yaratan Kadın” ödülü

-    2012-…, TÜBİTAK Sinir Bilim Değerlendirme Komisyonu Üyesi

-    2009, Kızkalesi Rotary Kulübü “Mesleki Başarı” ödülü

 

EĞİTİM

-    (2011-…) Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı

-    (2009-…) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Profesörlük Ünvanı

-    (2003) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Doçentlik Ünvanı

-    (1998) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Yardımcı Doçentlik Ünvanı

-    (1998) Aksaray Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı

-    (1993-1998) Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği Nöroloji Uzmanlık Eğitimi

-    (1987-1993) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

-    (1981-1987) Bursa Yıldırım Bayezit Lisesi, ortaöğretim

-    (1977-1981) Bursa Mehmet Akif Ersoy İlköüretim Okulu, ilköğretim

 

İLAVE YETENEK VE İLGİ ALANLARI

-    Yabancı Dil: İngilizce

-    Yemek pişirme: Mutfak kültürleri konusunda ilgili ve araştırıcıdır

-    Seyahat: Farklı kültürleri tanımak ve keşfetmek konusunda meraklıdır.

 

MEDENİ DURUM

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve şimdiki başkanı Prof. Dr. Cengiz Özge ile evlidir. Görkem ve Arda adında iki oğlu vardır.  

 

ÖZETLENMIŞ İLIŞKILI BELGE BAĞLANTILARI

1. Yaşlı Yaşam Merkezi kısa tanıtım filmi. https://www.youtube.com/watch?v=lNexAQ0yBUY&t=5s

2. Çocuk ve gençlerin Alzheimer hastalığı farkındalığı nı artıran projelerin özeti https://www.youtube.com/watch?v=pCqZsPk8Hf4&feature=youtu.be

3. Gönüllü ve hasta yakınlarının merkezden nasıl yararlandıklarını anlatan bir video https://www.youtube.com/watch?v=AZPFJOROzTw

4. Bahçeden görütüler https://youtu.be/Ff6qA0Teqbo

5.Müzeden görüntüler https://www.youtube.com/watch?v=TkRby94cKXg&feature=youtu.be

6. Alzheimer Eğitim Kampları https://www.youtube.com/watch?v=1VlZdmFIlEQ&feature=youtu.be

7. Alzheimer Eğitim Kampları https://www.youtube.com/watch?v=2tdCGlON7i4&t=84s

8. Aylık hasta yakını eğitim programı https://www.youtube.com/watch?v=KESZUXiAtu8

9.  Aylık hasta yakını eğitim programı https://www.youtube.com/watch?v=tnpiwv0HvO0&feature=youtu.be

10. Topumsal farkındalığı artırmak için kullanılan video  https://www.youtube.com/watch?v=7QT6eG8nfUI&feature=youtu.be

11. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü aktiviteleri https://www.youtube.com/watch?v=44QvmfXjIoo&t=148s

12. Mavi Dalga Projesi https://www.dementiafriends.org.uk/

13.  Mavi Dalga Projesi Videosu https://www.youtube.com/watch?v=C95-LHj5yn4&feature=youtu.be

14. “40 Işık 40 hayat projesi” https://www.youtube.com/watch?v=z96-LyqtqYE&t=8s

15. Hasta yakını başucu kitabı https://www.youtube.com/watch?v=Ag9_utVn4tc&t=30s

16. “Artık hazırım" projesi videosu video erken evre https://www.youtube.com/watch?v=CymYcwqPQ7U&t=33s

17.  “Artık hazırım" projesi videosu video orte ve ileri evre  https://www.youtube.com/watch?v=zw161hmosO0&t=329s

18. TV programı örneği https://www.youtube.com/watch?v=lfK_EOazEP8&feature=share

19. Gazete haberi örneği https://www.mersinkent.com//haber/4510/yasli-yasam-merkezi-iqnet-kalite-belgesi-aldi.html  

20. TV programı örneği https://www.cnnturk.com/video/tv-cnn-turk/programlar/gundemozel/alzheimer-nedir

21. TV programı örneği https://www.youtube.com/watch?v=D8SwMxaG7_U&feature=youtu.be

22. TV programı örneği https://www.youtube.com/watch?v=K9-VWmJzW0c

23.TV programı örneği https://www.dailymotion.com/video/x5s8iiu?fbclid=IwAR30lKrOGAA7P6S5Ehgn24t2kt7_AK8ZifVDHrOP pxdKzq4O0OQRagtpebw

24.Alzheimer Bülteni https://www.youtube.com/watch?v=vVuQjBws9YM&feature=youtu.be

25. Tanıtım Standı https://www.youtube.com/watch?v=qL3qCkrHTvI&feature=youtu.b

26. Alzheimer’s Association Website http://www.mersinalzheimer.org/

27. Facebook Group https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/

28. YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8mYp5fQMw81jimj3Ktunfg/

29. Instagram account https://www.instagram.com/alzheimermersin3333/

30. Merkez inşası için yaptırılan bağış kutusu https://www.youtube.com/watch?v=gCskcg8_uTk

31. Pazartesi Söyleşileri https://www.youtube.com/watch?v=61Xir8Esx34&feature=youtu.be

32. El işi kursları https://www.youtube.com/watch?v=ox6zOqKS_Ro&feature=youtu.be

33. Fiziksel egzersiz ve spor aktiviteleri  https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/1596176980442023/

34. Fiziksel egzersiz ve spor aktiviteleri  https://www.youtube.com/watch?v=A4LrpN8phi0&feature=youtu.be

35. Piskodrama Grup terapisi https://www.youtube.com/watch?v=M_sexVF6K8w&feature=youtu.be

36.  Müzik terapisi ve korolar https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/2254417024884176/

37.  Müzik terapisi ve korolar https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/1736614389731614/

38. Çay saatleri https://www.youtube.com/watch?v=t_dXQ1CYSpw&feature=youtu.be

39. İmece mutfak aktiviteleri https://www.youtube.com/watch?v=oDrgwu_5_hs&feature=youtu.be

40. Cumhuriyet bayramı etkinlikleri activity https://www.youtube.com/watch?v=Fp2jM8EDA0k&feature=youtu.be

41. Anneler günü aktiviteleri https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/1431716426888080/

42. 40.Avrasya Maratonuna Engelli Nakil aracı almak üzere katılım https://www.youtube.com/watch?v=Iu70zx3ChX0&feature=youtu.be

43. Gündüz bakım modeli  https://www.youtube.com/watch?v=8AYqflaeido&feature=youtu.be

44.  Gündüz bakım modeli  https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/446314309235240/

45.  Gündüz bakım modeli https://www.facebook.com/mersin.alzheimer/videos/1593924187333969/

46.Aktif Yaş alma aktivteleri  https://www.youtube.com/watch?v=BaHeFTFVGFo&feature=youtu.be

47. MESIAD Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü  https://www.youtube.com/watch?v=rDKbpU8rReE&feature=youtu.be